Sidene og innholdet er under utarbeidelse!
Vi jobber for tiden med å legge inn og oppdatere innholdet, det kan derfor være at noen lenker er feil, eller sider mangler noe innhold.
Allikevel er du på tur på Hågåsen? Bruk gjerne kartet og se postene som er på plass.

Velkommen til omvisning på Hågåsen

La Hågåsen forbli et monument over noe som ikke må skje igjen.  Vi vil heller ha tistler enn piggtråd, heller sauer enn soldater og hakekors. Bruk området med respekt for det som har skjedd.  Ta hensyn til dyr og planter. La ruiner og gjenstander være i fred, så de kan vitne om fortiden.

Et ønske fra Hågåskomiteen

Opplev Hågåsen

Det tyske festningsanlegget på Hågåsen ved Kirkehamn på Hidra tilhørte Heeres Küsten-Artillerie, d.v.s. den tyske hærs kystartillerioppsetninger.  Batteribesetningen tilhørte fra april 1944 det tyske artilleriregiment nr 978, Artillerigruppe Vanse, HKAA III/978 under major Clemens på Kalleberg fort.  Tysk benevnelse: HKB 21/978 Hitterøy.  Anleggsarbeidet startet i april/mai 1941.  Anlegget var fortifikatorisk dårlig utbygget, i det alt vesentlige feltmessig.  På anlegget var det 16 forlegningsbrakker og 32 andre bygninger.  Det var forlegningsplass for ca 100 mann ved batteriet.  Noen tunneler var utsprengt, men antagelig ikke ferdig utbygget.

Omvisningen på Hågåsen er basert på objekter og installasjoner som er vist i et britisk etterretningskart fra 1944

Ved å bla deg gjennom sidene i denne omvisningen får du informasjon om de forskjellige installasjonene på det tyske festningsanlegget på Hågåsen.

English text is supplied in italics in some pages as it appears in the Key to Detailed Sketch No 2.  Other English/German information in Introduction page 6 and page 7.

I menyen i venstre marg kan du velge de forskjellige kapitlene. 

Introduksjon

Velg Introduksjon dersom du ønsker å lese alle sidene fra begynnelse til slutt.

Omvisning

Omvisning presenterer postene 1 – 31, som omtalt i en engelsk etterretningsrapport fra 1944, og postene 38 – 50 som vi har tatt med for å utfylle rapporten.

Tillegg

Tillegg kommer informasjonen hulter til bulter, og er beregnet på å være tilleggsinformasjon til Omvisning.

Etter krigen

Etter Krigen viser noen av postene slik det så ut like etter krigen, i forbindelse med opprydding og demontering av anlegget.

Panorama

Panoramabildene er med for å vise sammenhengen mellom de forskjellige postene.

Kart

Kart kan du se plassering av postene, og klikke deg fram direkte fra noen av kartene.

Ordliste

I ordlisten finner du forklaringer på ord og begreper brukt i Hågåsen Guiden.