Introduksjon

Det første kapitlet forteller om bakgrunn for prosjektet og om det informasjonsmaterialet vi hadde tilgang til.

Vi ber også leseren legge merke til våre anbefalinger når det gjelder turgåing på Hågåsen.

Bakgrunn

Hidra Velforening nedsatte våren 2000 en Hågåskomite.  Komiteen fikk som oppgave å samle inn opplysninger om og kartlegge det tyske festningsanlegget fra 2. verdenskrig på Hågåsen.

Som logo for prosjektet har vi valgt silhuetten av splintveggen i Hauptmannsbrakka.

Silhuetten av splintveggen i Hauptmannsbrakka. Bildedato: 12. mars 2000
Silhuetten av splintveggen i Hauptmannsbrakka. Bildedato: 12. mars 2000

Hågåskomiteen

Hågåskomiteen bestod i 2000 av Birger Ulland, John S. Hanssen (Fedrenes Minne) og Nils Olav Vågen (tel 950 82370).

Vi er takknemlige for tilbakemeldinger på denne omvisning og er alltid interessert i flere opplysninger og gamle bilder fra Hågåsen. 

Hågåskomiteen, Bildet er tatt ved den stjålne eika ved brakka i post 11a.. Bildedato: 9. april 2000
Hågåskomiteen, Bildet er tatt ved den stjålne eika ved brakka i post 11a.. Bildedato: 9. april 2000

Sikkerhetsråd

Vær oppmerksom på at festningsområdet på Hågåsen ligger på privat grunn som brukes til beite for sauer. Det er båndtvang for hunder, og le må lukkes. Bruk de oppsatte trappene for å komme over gjerdene der det er mulig.
Området er ikke sikret, og all ferdsel skjer på eget ansvar. Se opp og ned når du går! Det er uventede hull og grøfter over alt.

Ta godt vare på små barn!

Forlat området i den stand du selv ønsker å finne det!

Ta med deg hjem ditt eget avfall og vær forsiktig med bruk av grillutstyr og åpen flamme.

Hågåsen er det mest brukte turområdet på Hidra. La oss sammen bidra til at området kan bli like attraktivt i framtiden!

Vær spesielt oppmerksom på følgende:

 • Noen av løpegravene har åpne eller løse takluker.
 • Kabelgrøftene har skarpe sementkanter.
 • Stup og skrenter er ikke sikret. Hold fast i små barn!
 • Vær forsiktig i nærheten av steinmurene. Noen er i ferd med å falle sammen!
 • Tunnelene er ikke sikret. Det kan være løse steiner i taket, og hull i grunnen. Dessuten ligger det mye råtne materialer der med rustne spiker.

Bidragsytere, rettigheter

Den dokumentasjonen om Hågåsen som Fedrenes Minne (FM) hadde tilgjengelig, gjorde det mulig å komme i gang med arbeidet. Det var:

John S. Hanssen har vært bindeleddet mellom Hågåskomiteen og Fedrenes Minne.

Birger Ulland har bidratt med lokalkunnskap om objektene og plasseringen.

Dersom ikke annet er beskrevet, er bildene tatt av Nils Olav Vågen med Sony PC100E kamera. Nils Olav Vågen har dessuten stått for html redigering av CD-plate i 2000. Yngve Wikøren Nilsen har overført CD-informasjonen til web i 2020.

Kopiering av denne informasjonen, helt eller delvis, er ikke tillatt uten spesiell godkjenning fra utgiverne, Hågåskomiteen, eller den som ivaretar komiteens interesser.

Takk

Takk til alle dere som har bidratt til å virkeliggjøre denne omvisningen ved å svare på spørsmål når vi har spurt.

Spesiell takk til dere som har bidratt med bilder:

 • Robert Eichinger v/Kari Nilsen Ulland
 • Kåre Tønnessen
 • Elling Stokke
 • Finn Mamre

Disse har bidratt med informasjon i kartleggingsarbeidet:

 • Sverre Syvertsen – Fra Farsund. Var telegrafist for den norske marinen på Hågåsen i 9 måneder fra mars 1946, mens tyskerne var satt til å rydde miner på Listafjorden.
 • Adolf Jacobsen – Familien eide gården Auland under krigen.
 • Kari Nilsen Ulland – Bodde i Kirkehamn under krigen.
 • Hartvig Kjelland – Deltok i vakthold på Hågåsen umiddelbart etter kapitulasjonen – sommer 1945
 • Kåre Tønnessen – Var med og demonterte brakker på Hågåsen i 1955.
 • Tor Andreas Tønnessen
 • Sverre Nilsen – Bodde i Kirkehamn under krigen, og deltok i vakthold på Hågåsen umiddelbart etter kapitulasjonen og var med på revisjon av kanonene etter krigen.
 • Alf Mathiassen – Bodde i Sandgård, Fidja, under krigen. Deltok i Kystartilleriet i oppryddingsarbeid på Hågåsen etter krigen.
 • Noralv Nilssen – Bodde på Ulland og deltok i XU under krigen. Deltok også i vakthold på Hågåsen etter krigen.
 • Finn Mamre – Bodde på Fidja under krigen, og arbeidet i Kystartilleribrigade Sørlandet, Kirkehavn batteri, med puss og reparasjoner av kanoner og ammunisjon fra 12.6. til 16.9 1950.

Til slutt en takk til

 • Svein Harald Olsen som har tatt en spåklig gjennomgang av innholdet.