Kart

Vi har tatt med noen kart i forskjellige format for å vise plassering av postene i terrenget. Det er anledning til å skrive ut kartene.  Vi anbefaler å bruke et bildebehandlingsprogram for å få en god utskrift.  På den måten kan man kontrollere størrelse og layout.  Man kan kopiere kartene fra nettleseren direkte inn i bildebehandlingsprogrammet med Klipp og lim-funksjonen i Windows: Høyreklikk kartet og velg Kopi (Copy).  Skift over til bildebehandlingsprogrammet (F.eks. Microsoft Powerpoint) og trykk tastene Ctrl V.

Hidra i Flekkefjord

Dette kartet viser Hidra’s plassering på kysten av Vest-Agder.  Hidra med deler av fastlandet var egen kommune under krigen, men ligger nå i Flekkefjord kommune.  Hågåsen ligger ved Kirkehamn på Hidra.  Nærmeste tilsvarende festning mot vest var Buvarodden utenfor Jøssingfjord i Sokndal, og mot øst var det en festning på Varnes.

Hidra i Flekkefjord, Kilde: Microsoft Corp Gjengitt med tillatelse fra Microsoft Norge 10-01-2001.
Hidra i Flekkefjord, Kilde: Microsoft Corp Gjengitt med tillatelse fra Microsoft Norge 10-01-2001.

Detailed Sketch No. 2

Kartet på denne siden er basert på etterretningsrapporter levert av XU og flyfoto av Hågåsen.  Omvisningen på Hågåsen på denne CD er basert på dette kartet, og på den tilhørende beskrivelsen «Key to Detailed Sketch No. 2.»

Relaterte lenker

  • Index side 3 – Key to Detailed Sketch No. 2 (Side 1 av 2)
  • Index side 4 – Key to Detailed Sketch No. 2 (Side 2 av 2)
Detailed Sketch No. 2, Kilde: Brev fra Forsvarsmuseet, vedlegg 12
Detailed Sketch No. 2, Kilde: Brev fra Forsvarsmuseet, vedlegg 12

Økonomisk kart

Kartet på denne siden er basert på økonomisk kartverk.  Dette kartet gir en mer nøyaktig plassering av bygningsruinene på Hågåsen.  Vi har føyd til et par selv, og markert ruinene med rødt.

Økonomisk kart, Kilde: Statens Kartverk 29-01-2001.  Norgesglasset
Økonomisk kart, Kilde: Statens Kartverk 29-01-2001.  Norgesglasset