1. Vaktpost Lindåsen. Bildedato: 28. januar 2001

  Post 31 Vaktpost Lindåsen

  02des

  På Lindåsen var det vaktpost med telefonforbindelse til Hågåsen. Vi vet ikke nøyaktig hvor denne vaktposten var plassert.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 2. Vaktpost Brannåsen. Kilde: Brev fra Forsvarsmuseet, vedlegg 12

  Post 30 Vaktpost Brannåsen

  02des

  Brannåsen ligger mellom Ulland/Råga og Hågåsen.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 3. Piggtrådsperring. Bildedato: 23. mars 2000

  Post 29 Piggtrådsperring

  02des

  Piggtråden i sperringen rundt Hågåsen var kraftig, med enkel kjerne, i motsetning til vanlig ‘norsk’ som hadde tynnere tråd og en kjerne tvunnet av to tråder.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 4. Bunkers. Bildedato: 3. september 2000

  Post 28 Bunkers

  02des

  Denne bunkersen var også hovedlager for ammunisjon til kanonene.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 5. Bunkers. Bildedato: 3. september 2000

  Post 27 Bunkers

  02des

  Denne bunkersen var hovedlager for ammunisjon til kanonene.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 6. Messe. Bildedato: 3. september 2000

  Post 26 Messe

  02des

  Messa, eller spisebrakka, var den største bygningen på Hågåsen.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 7. Brakke. Bildedato: 3. september 2000

  Post 25 Brakke

  02des

  Det ligger 2 brakker syd for messa, en på hver side av hovedveien.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 8. Ammunisjonslager. Bildedato: 3. september 2000

  Post 24 Ammunisjonslager

  02des

  Øverst i Djubedalen ligger det to ammunisjonslagre bygd inn i steinmurer. Bildet viser det lageret som står lengst mot syd.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 9. Maskingeværstilling. Bildedato: 12. mars 2000

  Post 23 Maskingeværstilling

  02des

  Maskingeværstilling øverst i Djubedalen.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 10. Maskingeværstilling. Bildedato: 3. september 2000

  Post 22 Maskingeværstilling

  02des

  Vi er usikre på hvilken posisjon de mener her.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 11. Hauptmannsbrakka. Bildedato: 3. september 2000

  Post 21a Hauptmannsbrakka

  02des

  Hauptmannsbrakka var tilholdssted for sjefen på Hågåsen, Der Hauptmann.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 12. Mannskapsbrakker. Bildedato: 3. september 2000

  Post 21 Mannskapsbrakker

  02des

  Disse to brakkene ligger på hver sin side av veien opp til Ildledersentralen.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 13. Tunnel. Bildedato: 9. april 2000

  Post 20 Tunnel

  02des

  Den største tunnelen på Hågåsen. Også kalt nr 58.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 14. Ammunisjonslager. Bildedato: 9. september 2000

  Post 19d Ammunisjonslager

  02des

  Dette lageret ligger like ved kanonstillingen i post 15, bak brakka i post 11j.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 15. Ammunisjonslager. Bildedato: 6. januar 2001

  Post 19c Ammunisjonslager

  02des

  Dette ammunisjonslageret ligger like øst for kanonstillingen i post 16.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 16. Ammunisjonslager. Bildedato: 9. april 2000

  Post 19b Ammunisjonslager

  02des

  Dette doble ammunisjonslageret ligger bak kanonstillingen i post 17.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 17. Ammunisjonslager. Bildedato: 6. januar 2001

  Post 19a Ammunisjonslager

  02des

  I etterretningsrapporten fra 1944 blir det angitt 4 ammunisjonslagre i tilknytning til de 4 franske Schneiderkanonene.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 18. Feltkanon. Bildedato: 3. september 2000

  Post 18 Feltkanon

  02des

  Det var 4 stk 10.5 cm franske kanoner av typen Schneider på Hågåsen.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 19. Feltkanon. Bildedato: 3. september 2000

  Post 17 Feltkanon

  02des

  Det var 4 stk 10.5 cm franske kanoner av typen Schneider på Hågåsen.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 20. Feltkanon. Bildedato: 3. september 2000

  Post 16 Feltkanon

  02des

  Det var 4 stk 10.5 cm franske kanoner av typen Schneider på Hågåsen.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 21. Feltkanon. Bildedato: 3. september 2000

  Post 15 Feltkanon

  02des

  Det var 4 stk 10.5 cm franske kanoner av typen Schneider på Hågåsen. Dette var de største kanonene som var montert på festningsanlegget.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 22. Maskingeværstilling. Bildedato: 3. september 2000

  Post 14 Maskingeværstilling

  02des

  Underjordisk maskingeværstilling. Inngang fra sydsiden.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 23. Post 13 tilfluktsrom.

  Post 13 Tilfluktsrom

  02des

  Direkte oversatt: «Tilfluktsrom, like syd for radiostasjonen.»

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 24. Mulig plassering av antennemast.

  Post 12 Radiostasjon – 2 antennemaster

  02des

  W/T = Wireless Telegraphy, radiotelegrafistasjon. Det er
  usikkerhet rundt plasseringen av radiostasjonen.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 25. Brakke. Bildedato: 3. september 2000

  Post 11j Brakke

  02des

  I brakka ved grantreet hadde tyskerne telefonsentral. Herfra var det forbindelse med den sivile telefonsentralen hos Asser Ueland i Kirkehamn.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 26. Brakke. Bildedato: 24. september 2000

  Post 11i Brakke

  02des

  Denne brakka, sansynligvis mannskapsbrakke, ligger like ovenfor høydebassenget.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 27. Mannskapsbrakke, like øst for Hauptmannsbrakka. Bildedato: 9. september 2000

  Post 11h Brakke

  02des

  Mannskapsbrakke, like øst for Hauptmannsbrakka.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 28. Mannskapsbrakke for kanonstilling i post 42. Bildedato: 9. september 2000

  Post 11g Brakke

  02des

  Mannskapsbrakke for kanonstilling i post 42.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 29. Inngang til sykehustunnelen til venstre for steinrøysa bak i bildet. Bildedato: 3. juni 2000

  Post 11f Brakke

  02des

  Denne brakka var hospital. Det var lagret hundrevis av tyske bøker her, kanskje brukte de hospitalet til bibliotek.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 30. Brakke. Bildedato: 9. september 2000

  Post 11e Brakke

  02des

  Denne brakka ligger øverst i den lange trappa som går fra veien på østsiden av Hågåsen.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 31. Brakke. Bildedato: 24. september 2000

  Post 11d Brakke

  02des

  Denne brakka ligger like ved inngangspartiet for adkomst fra Fidja.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 32. Brakke. Bildedato: 9. september 2000

  Post 11c Brakke

  02des

  Denne brakka fungerte som lager for reservedeler til kanonene m.m. Til høyre for brakka lå et kull-lager.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 33. Trappa til venstre i bildet deler seg i to. Én trapp går til den nordligste av de to kanonene, den andre trappa går til den sørligste. Bildedato: 9. september 2000

  Post 11b Brakke

  02des

  Mannskapsbrakke for luftvernkanonene. Trappa til venstre i bildet deler seg i to. Én trapp går til den nordligste av de to kanonene, den andre trappa går til den sørligste.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 34. Brakke. Eiketreet midt i bildet har sin egen historie. Bildedato: 1. juni 2000

  Post 11a Brakke

  02des

  British intelligence map 1944 No 11.  5 barracks, no details. En av de 5 brakkene som er nevnt i den britiske etterretningsrapporten fra 1944 ligger på nordsiden av Sykehustunnelen.  Vi antar at den huset sanitetspersonell.  Åpningen til Sykehustunnelen er synlig til venstre i bildet. (oppdatert 2020) Eiketreet midt i bildet har sin egen historie.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 35. Lyskasterbygning.

  Post 10 Lyskaster

  02des

  British intelligence map 1944 No 10.  Searchlight and aggregate, 150 cm. Lyskasteren var plassert i en liten bygning i skråningen ned mot Fidja. Strømaggregat stod i en grop ovenfor lyskasteren.  Reflektoren var 1.5 meter i diameter.  Lyskasteren ble bl.a. brukt til å belyse luftrommet over Kirkehamn ved  flyangrep. (oppdatert 2020)

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 36. Gamlehjemmet. Bildedato: 8. mai 2000

  Post 9 Gamlehjemmet

  02des

  Gamlehjemmet, Hidra Aldershjem, på Fidja. Her bodde den tyske sjefen for Hågåsen, Der Hauptmann, i allefall de 2 første årene.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 37. Tilfluktsrom. Bildedato: 9. september 2000

  Post 8 Ammunisjonslager

  02des

  British intelligence map 1944 No. 7-8.  Ammunition for the A.A. guns. Vi tror ammunisjonslageret i post 8 er dette som befinner seg i fjellet under luftvernkanonen i post 5. (oppdatert 2020)

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 38. Tilfluktsrom Bildedato: 9. september 2000

  Post 7 Ammunisjonslager

  02des

  Ammunisjonslager for luftvernkanon i post 5 og 6.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 39. Post 6 - fundament luftvernkanon

  Post 6 Luftvernkanon

  02des

  Luftvernkanon av type FLAK C/38. Det var 2 stykker av denne typen kanoner.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 40. Bildet er fra den nordligste stillingen med sikt mot Kirkehamn. 3 hull i bakken, i en trekant, viser hvordan fundamentet for kanonen var plassert.

  Post 5 Luftvernkanon

  02des

  Luftvernkanon av type FLAK C/38. Det var 2 stykker av denne typen kanoner på Hågåsen.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 41. Bildedato: 1. juni 2000

  Post 4 Luftobservasjonspost

  02des

  Luftobservasjonspost på den høyeste toppen av Hågåsen, 157 meter over havet. Opprinnelig er det denne åsen som heter Hågåsen og det tyske festningsanlegget ligger i Fidjemarka. Vi ser Dragøyna i bakgrunnen.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 42. Bildedato: 17. mai 2000

  Post 3 Kirken

  02des

  Hidra kirke i Kirkehamn, bygd i 1854.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 43. Bildedato: 9. september 2000

  Post 2 Tyskebrygga

  02des

  Tyskebrygga i Kirkehamn ble bygget av Hidra kommune før krigen. Den ble muligens utbedret av tyskerne. Lagerbygningen til venstre i bildet er bygd av tyskerne.

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38

 44. Bildedato: 25. august 2000

  Post 1 Brygge

  02des

  British intelligence map 1944 No 1.  Quay for local steamers.  Stone, about 200′ long, and 12′ alongside.  Berth for ships up to 1,500 DW. tons.  Road to battery. Brygge i Kirkehamn for lokal skipstrafikk. Brygge for rutebåten D/S «Alf» under 2. verdenskrig. Nå Hidra Fiskemottak AS (oppdatert 2020)

  📅 lørdag 02/12-2023
  🕑 19:38 - 19:38