1. Vaktpost Lindåsen. Bildedato: 28. januar 2001

  Post 31 Vaktpost Lindåsen

  13mai

  På Lindåsen var det vaktpost med telefonforbindelse til Hågåsen. Vi vet ikke nøyaktig hvor denne vaktposten var plassert.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 2. Vaktpost Brannåsen. Kilde: Brev fra Forsvarsmuseet, vedlegg 12

  Post 30 Vaktpost Brannåsen

  13mai

  Brannåsen ligger mellom Ulland/Råga og Hågåsen.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 3. Piggtrådsperring. Bildedato: 23. mars 2000

  Post 29 Piggtrådsperring

  13mai

  Piggtråden i sperringen rundt Hågåsen var kraftig, med enkel kjerne, i motsetning til vanlig ‘norsk’ som hadde tynnere tråd og en kjerne tvunnet av to tråder.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 4. Bunkers. Bildedato: 3. september 2000

  Post 28 Bunkers

  13mai

  Denne bunkersen var også hovedlager for ammunisjon til kanonene.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 5. Bunkers. Bildedato: 3. september 2000

  Post 27 Bunkers

  13mai

  Denne bunkersen var hovedlager for ammunisjon til kanonene.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 6. Messe. Bildedato: 3. september 2000

  Post 26 Messe

  13mai

  Messa, eller spisebrakka, var den største bygningen på Hågåsen.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 7. Brakke. Bildedato: 3. september 2000

  Post 25 Brakke

  13mai

  Det ligger 2 brakker syd for messa, en på hver side av hovedveien.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 8. Ammunisjonslager. Bildedato: 3. september 2000

  Post 24 Ammunisjonslager

  13mai

  Øverst i Djubedalen ligger det to ammunisjonslagre bygd inn i steinmurer. Bildet viser det lageret som står lengst mot syd.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 9. Maskingeværstilling. Bildedato: 12. mars 2000

  Post 23 Maskingeværstilling

  13mai

  Maskingeværstilling øverst i Djubedalen.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 10. Maskingeværstilling. Bildedato: 3. september 2000

  Post 22 Maskingeværstilling

  13mai

  Vi er usikre på hvilken posisjon de mener her.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 11. Hauptmannsbrakka. Bildedato: 3. september 2000

  Post 21a Hauptmannsbrakka

  13mai

  Hauptmannsbrakka var tilholdssted for sjefen på Hågåsen, Der Hauptmann.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 12. Mannskapsbrakker. Bildedato: 3. september 2000

  Post 21 Mannskapsbrakker

  13mai

  Disse to brakkene ligger på hver sin side av veien opp til Ildledersentralen.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 13. Tunnel. Bildedato: 9. april 2000

  Post 20 Tunnel

  13mai

  Den største tunnelen på Hågåsen. Også kalt nr 58.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 14. Ammunisjonslager. Bildedato: 9. september 2000

  Post 19d Ammunisjonslager

  13mai

  Dette lageret ligger like ved kanonstillingen i post 15, bak brakka i post 11j.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 15. Ammunisjonslager. Bildedato: 6. januar 2001

  Post 19c Ammunisjonslager

  13mai

  Dette ammunisjonslageret ligger like øst for kanonstillingen i post 16.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 16. Ammunisjonslager. Bildedato: 9. april 2000

  Post 19b Ammunisjonslager

  13mai

  Dette doble ammunisjonslageret ligger bak kanonstillingen i post 17.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 17. Ammunisjonslager. Bildedato: 6. januar 2001

  Post 19a Ammunisjonslager

  13mai

  I etterretningsrapporten fra 1944 blir det angitt 4 ammunisjonslagre i tilknytning til de 4 franske Schneiderkanonene.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 18. Feltkanon. Bildedato: 3. september 2000

  Post 18 Feltkanon

  13mai

  Det var 4 stk 10.5 cm franske kanoner av typen Schneider på Hågåsen.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 19. Feltkanon. Bildedato: 3. september 2000

  Post 17 Feltkanon

  13mai

  Det var 4 stk 10.5 cm franske kanoner av typen Schneider på Hågåsen.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 20. Feltkanon. Bildedato: 3. september 2000

  Post 16 Feltkanon

  13mai

  Det var 4 stk 10.5 cm franske kanoner av typen Schneider på Hågåsen.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 21. Feltkanon. Bildedato: 3. september 2000

  Post 15 Feltkanon

  13mai

  Det var 4 stk 10.5 cm franske kanoner av typen Schneider på Hågåsen. Dette var de største kanonene som var montert på festningsanlegget.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 22. Maskingeværstilling. Bildedato: 3. september 2000

  Post 14 Maskingeværstilling

  13mai

  Underjordisk maskingeværstilling. Inngang fra sydsiden.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 23. Post 13 tilfluktsrom.

  Post 13 Tilfluktsrom

  13mai

  Direkte oversatt: «Tilfluktsrom, like syd for radiostasjonen.»

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 24. Mulig plassering av antennemast.

  Post 12 Radiostasjon – 2 antennemaster

  13mai

  W/T = Wireless Telegraphy, radiotelegrafistasjon. Det er
  usikkerhet rundt plasseringen av radiostasjonen.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 25. Brakke. Bildedato: 3. september 2000

  Post 11j Brakke

  13mai

  I brakka ved grantreet hadde tyskerne telefonsentral. Herfra var det forbindelse med den sivile telefonsentralen hos Asser Ueland i Kirkehamn.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 26. Brakke. Bildedato: 24. september 2000

  Post 11i Brakke

  13mai

  Denne brakka, sansynligvis mannskapsbrakke, ligger like ovenfor høydebassenget.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 27. Mannskapsbrakke, like øst for Hauptmannsbrakka. Bildedato: 9. september 2000

  Post 11h Brakke

  13mai

  Mannskapsbrakke, like øst for Hauptmannsbrakka.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 28. Mannskapsbrakke for kanonstilling i post 42. Bildedato: 9. september 2000

  Post 11g Brakke

  13mai

  Mannskapsbrakke for kanonstilling i post 42.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 29. Inngang til sykehustunnelen til venstre for steinrøysa bak i bildet. Bildedato: 3. juni 2000

  Post 11f Brakke

  13mai

  Denne brakka var hospital. Det var lagret hundrevis av tyske bøker her, kanskje brukte de hospitalet til bibliotek.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 30. Brakke. Bildedato: 9. september 2000

  Post 11e Brakke

  13mai

  Denne brakka ligger øverst i den lange trappa som går fra veien på østsiden av Hågåsen.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 31. Brakke. Bildedato: 24. september 2000

  Post 11d Brakke

  13mai

  Denne brakka ligger like ved inngangspartiet for adkomst fra Fidja.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 32. Brakke. Bildedato: 9. september 2000

  Post 11c Brakke

  13mai

  Denne brakka fungerte som lager for reservedeler til kanonene m.m. Til høyre for brakka lå et kull-lager.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 33. Trappa til venstre i bildet deler seg i to. Én trapp går til den nordligste av de to kanonene, den andre trappa går til den sørligste. Bildedato: 9. september 2000

  Post 11b Brakke

  13mai

  Mannskapsbrakke for luftvernkanonene. Trappa til venstre i bildet deler seg i to. Én trapp går til den nordligste av de to kanonene, den andre trappa går til den sørligste.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 34. Brakke. Eiketreet midt i bildet har sin egen historie. Bildedato: 1. juni 2000

  Post 11a Brakke

  13mai

  British intelligence map 1944 No 11.  5 barracks, no details. En av de 5 brakkene som er nevnt i den britiske etterretningsrapporten fra 1944 ligger på nordsiden av Sykehustunnelen.  Vi antar at den huset sanitetspersonell.  Åpningen til Sykehustunnelen er synlig til venstre i bildet. (oppdatert 2020) Eiketreet midt i bildet har sin egen historie.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 35. Lyskasterbygning.

  Post 10 Lyskaster

  13mai

  British intelligence map 1944 No 10.  Searchlight and aggregate, 150 cm. Lyskasteren var plassert i en liten bygning i skråningen ned mot Fidja. Strømaggregat stod i en grop ovenfor lyskasteren.  Reflektoren var 1.5 meter i diameter.  Lyskasteren ble bl.a. brukt til å belyse luftrommet over Kirkehamn ved  flyangrep. (oppdatert 2020)

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 36. Gamlehjemmet. Bildedato: 8. mai 2000

  Post 9 Gamlehjemmet

  13mai

  Gamlehjemmet, Hidra Aldershjem, på Fidja. Her bodde den tyske sjefen for Hågåsen, Der Hauptmann, i allefall de 2 første årene.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 37. Tilfluktsrom. Bildedato: 9. september 2000

  Post 8 Ammunisjonslager

  13mai

  British intelligence map 1944 No. 7-8.  Ammunition for the A.A. guns. Vi tror ammunisjonslageret i post 8 er dette som befinner seg i fjellet under luftvernkanonen i post 5. (oppdatert 2020)

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 38. Tilfluktsrom Bildedato: 9. september 2000

  Post 7 Ammunisjonslager

  13mai

  Ammunisjonslager for luftvernkanon i post 5 og 6.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 39. Post 6 - fundament luftvernkanon

  Post 6 Luftvernkanon

  13mai

  Luftvernkanon av type FLAK C/38. Det var 2 stykker av denne typen kanoner.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 40. Bildet er fra den nordligste stillingen med sikt mot Kirkehamn. 3 hull i bakken, i en trekant, viser hvordan fundamentet for kanonen var plassert.

  Post 5 Luftvernkanon

  13mai

  Luftvernkanon av type FLAK C/38. Det var 2 stykker av denne typen kanoner på Hågåsen.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 41. Bildedato: 1. juni 2000

  Post 4 Luftobservasjonspost

  13mai

  Luftobservasjonspost på den høyeste toppen av Hågåsen, 157 meter over havet. Opprinnelig er det denne åsen som heter Hågåsen og det tyske festningsanlegget ligger i Fidjemarka. Vi ser Dragøyna i bakgrunnen.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 42. Bildedato: 17. mai 2000

  Post 3 Kirken

  13mai

  Hidra kirke i Kirkehamn, bygd i 1854.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 43. Bildedato: 9. september 2000

  Post 2 Tyskebrygga

  13mai

  Tyskebrygga i Kirkehamn ble bygget av Hidra kommune før krigen. Den ble muligens utbedret av tyskerne. Lagerbygningen til venstre i bildet er bygd av tyskerne.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 44. Bildedato: 25. august 2000

  Post 1 Brygge

  13mai

  British intelligence map 1944 No 1.  Quay for local steamers.  Stone, about 200′ long, and 12′ alongside.  Berth for ships up to 1,500 DW. tons.  Road to battery. Brygge i Kirkehamn for lokal skipstrafikk. Brygge for rutebåten D/S «Alf» under 2. verdenskrig. Nå Hidra Fiskemottak AS (oppdatert 2020)

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29