1. Vaktpost Lindåsen. Bildedato: 28. januar 2001

  Post 31 Vaktpost Lindåsen

  07mai

  På Lindåsen var det vaktpost med telefonforbindelse til Hågåsen. Vi vet ikke nøyaktig hvor denne vaktposten var plassert.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 2. Vaktpost Brannåsen. Kilde: Brev fra Forsvarsmuseet, vedlegg 12

  Post 30 Vaktpost Brannåsen

  07mai

  Brannåsen ligger mellom Ulland/Råga og Hågåsen.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 3. Piggtrådsperring. Bildedato: 23. mars 2000

  Post 29 Piggtrådsperring

  07mai

  Piggtråden i sperringen rundt Hågåsen var kraftig, med enkel kjerne, i motsetning til vanlig ‘norsk’ som hadde tynnere tråd og en kjerne tvunnet av to tråder.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 4. Bunkers. Bildedato: 3. september 2000

  Post 28 Bunkers

  07mai

  Denne bunkersen var også hovedlager for ammunisjon til kanonene.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 5. Bunkers. Bildedato: 3. september 2000

  Post 27 Bunkers

  07mai

  Denne bunkersen var hovedlager for ammunisjon til kanonene.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 6. Messe. Bildedato: 3. september 2000

  Post 26 Messe

  07mai

  Messa, eller spisebrakka, var den største bygningen på Hågåsen.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 7. Brakke. Bildedato: 3. september 2000

  Post 25 Brakke

  07mai

  Det ligger 2 brakker syd for messa, en på hver side av hovedveien.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 8. Ammunisjonslager. Bildedato: 3. september 2000

  Post 24 Ammunisjonslager

  07mai

  Øverst i Djubedalen ligger det to ammunisjonslagre bygd inn i steinmurer. Bildet viser det lageret som står lengst mot syd.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 9. Maskingeværstilling. Bildedato: 12. mars 2000

  Post 23 Maskingeværstilling

  07mai

  Maskingeværstilling øverst i Djubedalen.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 10. Maskingeværstilling. Bildedato: 3. september 2000

  Post 22 Maskingeværstilling

  07mai

  Vi er usikre på hvilken posisjon de mener her.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 11. Hauptmannsbrakka. Bildedato: 3. september 2000

  Post 21a Hauptmannsbrakka

  07mai

  Hauptmannsbrakka var tilholdssted for sjefen på Hågåsen, Der Hauptmann.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 12. Mannskapsbrakker. Bildedato: 3. september 2000

  Post 21 Mannskapsbrakker

  07mai

  Disse to brakkene ligger på hver sin side av veien opp til Ildledersentralen.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 13. Tunnel. Bildedato: 9. april 2000

  Post 20 Tunnel

  07mai

  Den største tunnelen på Hågåsen. Også kalt nr 58.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 14. Ammunisjonslager. Bildedato: 9. september 2000

  Post 19d Ammunisjonslager

  07mai

  Dette lageret ligger like ved kanonstillingen i post 15, bak brakka i post 11j.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 15. Ammunisjonslager. Bildedato: 6. januar 2001

  Post 19c Ammunisjonslager

  07mai

  Dette ammunisjonslageret ligger like øst for kanonstillingen i post 16.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 16. Ammunisjonslager. Bildedato: 9. april 2000

  Post 19b Ammunisjonslager

  07mai

  Dette doble ammunisjonslageret ligger bak kanonstillingen i post 17.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 17. Ammunisjonslager. Bildedato: 6. januar 2001

  Post 19a Ammunisjonslager

  07mai

  I etterretningsrapporten fra 1944 blir det angitt 4 ammunisjonslagre i tilknytning til de 4 franske Schneiderkanonene.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 18. Feltkanon. Bildedato: 3. september 2000

  Post 18 Feltkanon

  07mai

  Det var 4 stk 10.5 cm franske kanoner av typen Schneider på Hågåsen.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 19. Feltkanon. Bildedato: 3. september 2000

  Post 17 Feltkanon

  07mai

  Det var 4 stk 10.5 cm franske kanoner av typen Schneider på Hågåsen.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 20. Feltkanon. Bildedato: 3. september 2000

  Post 16 Feltkanon

  07mai

  Det var 4 stk 10.5 cm franske kanoner av typen Schneider på Hågåsen.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 21. Feltkanon. Bildedato: 3. september 2000

  Post 15 Feltkanon

  07mai

  Det var 4 stk 10.5 cm franske kanoner av typen Schneider på Hågåsen. Dette var de største kanonene som var montert på festningsanlegget.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 22. Maskingeværstilling. Bildedato: 3. september 2000

  Post 14 Maskingeværstilling

  07mai

  Underjordisk maskingeværstilling. Inngang fra sydsiden.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 23. Post 13 tilfluktsrom.

  Post 13 Tilfluktsrom

  07mai

  Direkte oversatt: «Tilfluktsrom, like syd for radiostasjonen.»

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 24. Mulig plassering av antennemast.

  Post 12 Radiostasjon – 2 antennemaster

  07mai

  W/T = Wireless Telegraphy, radiotelegrafistasjon. Det er
  usikkerhet rundt plasseringen av radiostasjonen.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 25. Brakke. Bildedato: 3. september 2000

  Post 11j Brakke

  07mai

  I brakka ved grantreet hadde tyskerne telefonsentral. Herfra var det forbindelse med den sivile telefonsentralen hos Asser Ueland i Kirkehamn.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 26. Brakke. Bildedato: 24. september 2000

  Post 11i Brakke

  07mai

  Denne brakka, sansynligvis mannskapsbrakke, ligger like ovenfor høydebassenget.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 27. Mannskapsbrakke, like øst for Hauptmannsbrakka. Bildedato: 9. september 2000

  Post 11h Brakke

  07mai

  Mannskapsbrakke, like øst for Hauptmannsbrakka.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 28. Mannskapsbrakke for kanonstilling i post 42. Bildedato: 9. september 2000

  Post 11g Brakke

  07mai

  Mannskapsbrakke for kanonstilling i post 42.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 29. Inngang til sykehustunnelen til venstre for steinrøysa bak i bildet. Bildedato: 3. juni 2000

  Post 11f Brakke

  07mai

  Denne brakka var hospital. Det var lagret hundrevis av tyske bøker her, kanskje brukte de hospitalet til bibliotek.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 30. Brakke. Bildedato: 9. september 2000

  Post 11e Brakke

  07mai

  Denne brakka ligger øverst i den lange trappa som går fra veien på østsiden av Hågåsen.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 31. Brakke. Bildedato: 24. september 2000

  Post 11d Brakke

  07mai

  Denne brakka ligger like ved inngangspartiet for adkomst fra Fidja.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 32. Brakke. Bildedato: 9. september 2000

  Post 11c Brakke

  07mai

  Denne brakka fungerte som lager for reservedeler til kanonene m.m. Til høyre for brakka lå et kull-lager.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 33. Trappa til venstre i bildet deler seg i to. Én trapp går til den nordligste av de to kanonene, den andre trappa går til den sørligste. Bildedato: 9. september 2000

  Post 11b Brakke

  07mai

  Mannskapsbrakke for luftvernkanonene. Trappa til venstre i bildet deler seg i to. Én trapp går til den nordligste av de to kanonene, den andre trappa går til den sørligste.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 34. Brakke. Eiketreet midt i bildet har sin egen historie. Bildedato: 1. juni 2000

  Post 11a Brakke

  07mai

  British intelligence map 1944 No 11.  5 barracks, no details. En av de 5 brakkene som er nevnt i den britiske etterretningsrapporten fra 1944 ligger på nordsiden av Sykehustunnelen.  Vi antar at den huset sanitetspersonell.  Åpningen til Sykehustunnelen er synlig til venstre i bildet. (oppdatert 2020) Eiketreet midt i bildet har sin egen historie.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 35. Lyskasterbygning.

  Post 10 Lyskaster

  07mai

  British intelligence map 1944 No 10.  Searchlight and aggregate, 150 cm. Lyskasteren var plassert i en liten bygning i skråningen ned mot Fidja. Strømaggregat stod i en grop ovenfor lyskasteren.  Reflektoren var 1.5 meter i diameter.  Lyskasteren ble bl.a. brukt til å belyse luftrommet over Kirkehamn ved  flyangrep. (oppdatert 2020)

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 36. Gamlehjemmet. Bildedato: 8. mai 2000

  Post 9 Gamlehjemmet

  07mai

  Gamlehjemmet, Hidra Aldershjem, på Fidja. Her bodde den tyske sjefen for Hågåsen, Der Hauptmann, i allefall de 2 første årene.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 37. Tilfluktsrom. Bildedato: 9. september 2000

  Post 8 Ammunisjonslager

  07mai

  British intelligence map 1944 No. 7-8.  Ammunition for the A.A. guns. Vi tror ammunisjonslageret i post 8 er dette som befinner seg i fjellet under luftvernkanonen i post 5. (oppdatert 2020)

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 38. Tilfluktsrom Bildedato: 9. september 2000

  Post 7 Ammunisjonslager

  07mai

  Ammunisjonslager for luftvernkanon i post 5 og 6.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 39. Post 6 - fundament luftvernkanon

  Post 6 Luftvernkanon

  07mai

  Luftvernkanon av type FLAK C/38. Det var 2 stykker av denne typen kanoner.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 40. Bildet er fra den nordligste stillingen med sikt mot Kirkehamn. 3 hull i bakken, i en trekant, viser hvordan fundamentet for kanonen var plassert.

  Post 5 Luftvernkanon

  07mai

  Luftvernkanon av type FLAK C/38. Det var 2 stykker av denne typen kanoner på Hågåsen.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 41. Bildedato: 1. juni 2000

  Post 4 Luftobservasjonspost

  07mai

  Luftobservasjonspost på den høyeste toppen av Hågåsen, 157 meter over havet. Opprinnelig er det denne åsen som heter Hågåsen og det tyske festningsanlegget ligger i Fidjemarka. Vi ser Dragøyna i bakgrunnen.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 42. Bildedato: 17. mai 2000

  Post 3 Kirken

  07mai

  Hidra kirke i Kirkehamn, bygd i 1854.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 43. Bildedato: 9. september 2000

  Post 2 Tyskebrygga

  07mai

  Tyskebrygga i Kirkehamn ble bygget av Hidra kommune før krigen. Den ble muligens utbedret av tyskerne. Lagerbygningen til venstre i bildet er bygd av tyskerne.

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56

 44. Bildedato: 25. august 2000

  Post 1 Brygge

  07mai

  British intelligence map 1944 No 1.  Quay for local steamers.  Stone, about 200′ long, and 12′ alongside.  Berth for ships up to 1,500 DW. tons.  Road to battery. Brygge i Kirkehamn for lokal skipstrafikk. Brygge for rutebåten D/S «Alf» under 2. verdenskrig. Nå Hidra Fiskemottak AS (oppdatert 2020)

  📅 fredag 07/05-2021
  🕑 21:56 - 21:56