1. Ildledersentralen. Bildedato: 21. januar 2001

  Post 50 Ildledersentralen

  13mai

  Ildledersentralen, eller kommandosentralen, var senter for kommunikasjon og militære aktiviterer.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 2. Optisk avstandsmåler. Bildedato: 9. april 2000

  Post 49 Optisk avstandsmåler

  13mai

  I nærheten av ildledersentralen var det montert en optisk avstandsmåler.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 3. Kanonstilling. Bildedato: 9. september 2000

  Post 48 Kanonstilling

  13mai

  Denne kanonstillingen ble ikke bestykket. Legg merke til sektorene i betongkanten rundt som følger landskapet.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 4. Kanonstilling. Bildedato: 18. mars 2001

  Post 47 Kanonstilling

  13mai

  I brev fra Forsvarsmuseet, side 4, kan vi lese om 2 stk 7.5 cm franske feltkanoner av fabrikat Puteaux, modellår 1899.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 5. Steinknuser. Bildedato: 3. juni 2000

  Post 46 Steinknuser

  13mai

  Steinknuseren stod i svingen ovenfor messa.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 6. Ammunisjonslager. Bildedato: 3. juni 2000

  Post 45 Ammunisjonslager

  13mai

  Dette ammunisjonslageret ligger like syd for brakka i post 11i.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 7. Pumpehus. Bildedato: 4. mars 2001

  Post 44 Pumpehus

  13mai

  Pumpehuset står nedenfor messa.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 8. Høydebasseng. Bildedato: 3. juni 2000

  Post 43 Høydebasseng

  13mai

  Høydebassenget er plassert ovenfor messa. Vannet ble trolig pumpet opp her fra brønn som ligger nedenfor pumpehuset.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 9. Kanonstilling. Bildedato: 9. september 2000

  Post 42 Kanonstilling

  13mai

  Denne kanonen, en kaliber 5 cm panservernkanon (Pantzerabwehrkanone, PAK) var rettet østover mot Ulland.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 10. Sykehustunnel. Bildedato: 9. september 2000

  Post 41 Sykehustunnel

  13mai

  Inngang til sykehustunnelen.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 11. Tilfluktsrom. Bildedato: 18. juni 2000

  Post 40 Tilfluktsrom

  13mai

  I dalen mellom Hauptmannsbrakka og hospitalet finner vi dette tilfluktsrommet.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 12. Maskingeværstilling. Bildedato: 9. april 2000

  Post 39 Maskingeværstilling

  13mai

  Inngang til maskingeværstilling inne i fjellet.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29

 13. Tilfluktsrom

  Post 38 Tilfluktsrom

  13mai

  Tilfluktsrom under luftvernkanonene i post 5 og 6. Inngangene fører inn til det samme rommet. Lite utbygd.

  📅 fredag 13/05-2022
  🕑 03:29 - 03:29