Post 11d Brakke

British intelligence map 1944 No 11.  5 barracks, no details.

En av de 5 brakkene som er nevnt i den britiske etterretningsrapporten fra 1944 er denne brakka som ligger like ved inngangspartiet for adkomst fra Fidja.  Det er en brønn ved brakka, og en maskingeværstilling (post 39) inne i fjellet med inngang til høyre i bildet.

Brakka ble brukt av befalet, en løytnant, antagelig nestkommanderende.  Han var fryktet av lokabefolkningen. Legg merke til splintveggen med vindu, på samme måte som ved Hauptmannsbrakka i post 21a. (oppdatert 2020)

Brakke. Bildedato: 24. september 2000
Brakke. Bildedato: 24. september 2000

Publisert 16. februar 2020 kl: 11:16, oppdatert 16. februar 2020 kl: 11:16, av NOV