Post 11j Brakke

British intelligence map 1944 No 11.  5 barracks, no details.

En av de 5 brakkene som er nevnt i den britiske etterretningsrapporten fra 1944 er denne brakka ved grantreet. Her hadde tyskerne telefonsentral. Herfra var det forbindelse med den sivile telefonsentralen hos Asser Ueland i Kirkehamn.  Vi kan finne fester for antennemaster i nærheten av brakka.  Det kan tyde på at brakka ble brukt til radiostasjon.  Denne brakka ble ihvertfall brukt til radiostasjon av det norske militæret mens tyskerne var satt til å rydde miner på Listafjorden i 1946.  Grantreet har en tysk soldat stjålet på Ulland under krigen og plantet her. (oppdatert 2020)

Brakke. Bildedato: 3. september 2000
Brakke. Bildedato: 3. september 2000

Publisert 16. februar 2020 kl: 11:37, oppdatert 16. februar 2020 kl: 11:37, av NOV