Post 12 Radiostasjon – 2 antennemaster

British intelligence map No 12.  W/T station.  Two masts.

W/T = Wireless Telegraphy, radiotelegrafistasjon. Det er usikkerhet rundt plasseringen av radiostasjonen, men det er synlige rester av fundament for antennemast like ved brakka i post 11j.   Det var antagelig radiostasjon i brakka i post 11j. (oppdatert 2020)

Mulig antennemast ved post 11j
Mulig radioantennemaster.
Mulig radioantennemaster ved brakke i post 11j. Bildet er tatt fra nord mot syd. Lindåsen er synlig i bildets venstre kant. Utsnitt av bilde fra Alf Jacob Nilsen, tatt ca 1950.

Mulig plassering av antennemast.
Mulig plassering av antennemast. Brakka ved grantreet er post 11j. Der var det antagelig radiostasjon under krigen. Bildedato 4. januar 2018.

Publisert 16. februar 2020 kl: 11:42, oppdatert 16. februar 2020 kl: 11:42, av NOV