Post 2 Tyskebrygga

British intelligence map 1944 No 2.  New quay, built 1940-41.  Stone and concrete, about 100′ long, 25′ wide and about 15′ alongside.  Berthing as for No. 1.  A German storehouse in the rear of the quay.  Road to battery.

Tyskebrygga i Kirkehamn ble bygget av Hidra kommune før krigen. Den ble utbedret av tyskerne. Lagerbygningen til venstre i bildet er bygd av tyskerne. Bygningen er senere revet og erstattet av Hitterøy Kystkultursenter. (oppdatert 2020)

Bildedato: 9. september 2000
Bildedato: 9. september 2000

Publisert 16. februar 2020 kl: 10:44, oppdatert 16. februar 2020 kl: 10:44, av NOV