Post 29 Piggtrådsperring

British intelligence map 1944 No 29.  Barbed wire surrounding the position from west and south.

Piggtråden i sperringen rundt Hågåsen var kraftig, med enkel kjerne, i motsetning til vanlig ‘norsk’ som hadde tynnere tråd og en kjerne tvunnet av to tråder.  Piggtråden var strukket opp på jernstolper som var satt opp i pyramideform.  Mye av tråden ligger nå i hauger rundt på området.  Det var tyskerne selv som måtte fjerne piggtrådsperringene etter krigen, under norsk oppsyn. (oppdatert 2020)

Piggtrådsperring. Bildedato: 23. mars 2000
Piggtrådsperring. Bildedato: 23. mars 2000

Publisert 16. februar 2020 kl: 13:19, oppdatert 16. februar 2020 kl: 13:19, av NOV