Post 9 Gamlehjemmet

British intelligence map 1944 No 9.  Gamlehjemmet (Old People’s Home).

Gamlehjemmet, Hidra Aldershjem, på Fidja.  Senere ombygd til Hidra Omsorgsenter. Gamlehjemmet ble bygd av Hidra kommune, og var ferdig like før 2. verdenskrig brøt ut. Her bodde den tyske sjefen for Hågåsen, Der Hauptmann.  I Hauptmannsbrakka på Hågåsen var det kontor og mulighet for overnatting.  Hauptmannen var alminnelig kjent som en fornuftig mann, og han avklarte mange ugreie situasjoner som oppstod mellom lokalbefolkning og de tyske soldatene.  Det går en gammel buvei fra aldershjemmet opp til Hågåsen.  Denne buveien ble brukt av Hauptmannen når han skulle på arbeid på festningsanlegget, og blir idag brukt til tursti. (oppdatert 2020)

Gamlehjemmet. Bildedato: 8. mai 2000
Gamlehjemmet. Bildedato: 8. mai 2000

Publisert 16. februar 2020 kl: 11:06, oppdatert 16. februar 2020 kl: 11:06, av NOV