Counter:

Arkiver: Steder

Steder

 1. Ildledersentralen. Bildedato: 21. januar 2001

  Post 50 Ildledersentralen

  Ildledersentralen, eller kommandosentralen, var senter for kommunikasjon og militære aktiviterer.

 2. Optisk avstandsmåler. Bildedato: 9. april 2000

  Post 49 Optisk avstandsmåler

  I nærheten av ildledersentralen var det montert en optisk avstandsmåler.

 3. Kanonstilling. Bildedato: 9. september 2000

  Post 48 Kanonstilling

  Denne kanonstillingen ble ikke bestykket. Legg merke til sektorene i betongkanten rundt som følger landskapet.

 4. Kanonstilling. Bildedato: 18. mars 2001

  Post 47 Kanonstilling

  I brev fra Forsvarsmuseet, side 4, kan vi lese om 2 stk 7.5 cm franske feltkanoner av fabrikat Puteaux, modellår 1899.

 5. Steinknuser. Bildedato: 3. juni 2000

  Post 46 Steinknuser

  Steinknuseren stod i svingen ovenfor messa.

 6. Ammunisjonslager. Bildedato: 3. juni 2000

  Post 45 Ammunisjonslager

  Dette ammunisjonslageret ligger like syd for brakka i post 11i.

 7. Pumpehus. Bildedato: 4. mars 2001

  Post 44 Pumpehus

  Pumpehuset står nedenfor messa.

 8. Høydebasseng. Bildedato: 3. juni 2000

  Post 43 Høydebasseng

  Høydebassenget er plassert ovenfor messa. Vannet ble trolig pumpet opp her fra brønn som ligger nedenfor pumpehuset.

 9. Kanonstilling. Bildedato: 9. september 2000

  Post 42 Kanonstilling

  Denne kanonen, en kaliber 5 cm panservernkanon (Pantzerabwehrkanone, PAK) var rettet østover mot Ulland.

 10. Sykehustunnel. Bildedato: 9. september 2000

  Post 41 Sykehustunnel

  Inngang til sykehustunnelen.

 11. Tilfluktsrom. Bildedato: 18. juni 2000

  Post 40 Tilfluktsrom

  I dalen mellom Hauptmannsbrakka og hospitalet finner vi dette tilfluktsrommet.

 12. Maskingeværstilling. Bildedato: 9. april 2000

  Post 39 Maskingeværstilling

  Inngang til maskingeværstilling inne i fjellet.

 13. Tilfluktsrom

  Post 38 Tilfluktsrom

  Tilfluktsrom under luftvernkanonene i post 5 og 6. Inngangene fører inn til det samme rommet. Lite utbygd.

 14. Vaktpost Lindåsen. Bildedato: 28. januar 2001

  Post 31 Vaktpost Lindåsen

  På Lindåsen var det vaktpost med telefonforbindelse til Hågåsen. Vi vet ikke nøyaktig hvor denne vaktposten var plassert.

 15. Vaktpost Brannåsen. Kilde: Brev fra Forsvarsmuseet, vedlegg 12

  Post 30 Vaktpost Brannåsen

  Brannåsen ligger mellom Ulland/Råga og Hågåsen.

 16. Piggtrådsperring. Bildedato: 23. mars 2000

  Post 29 Piggtrådsperring

  Piggtråden i sperringen rundt Hågåsen var kraftig, med enkel kjerne, i motsetning til vanlig ‘norsk’ som hadde tynnere tråd og en kjerne tvunnet av to tråder.

 17. Bunkers. Bildedato: 3. september 2000

  Post 28 Bunkers

  Denne bunkersen var også hovedlager for ammunisjon til kanonene.

 18. Bunkers. Bildedato: 3. september 2000

  Post 27 Bunkers

  Denne bunkersen var hovedlager for ammunisjon til kanonene.

 19. Messe. Bildedato: 3. september 2000

  Post 26 Messe

  Messa, eller spisebrakka, var den største bygningen på Hågåsen.

 20. Brakke. Bildedato: 3. september 2000

  Post 25 Brakke

  Det ligger 2 brakker syd for messa, en på hver side av hovedveien.

 21. Ammunisjonslager. Bildedato: 3. september 2000

  Post 24 Ammunisjonslager

  Øverst i Djubedalen ligger det to ammunisjonslagre bygd inn i steinmurer. Bildet viser det lageret som står lengst mot syd.

 22. Maskingeværstilling. Bildedato: 12. mars 2000

  Post 23 Maskingeværstilling

  Maskingeværstilling øverst i Djubedalen.

 23. Maskingeværstilling. Bildedato: 3. september 2000

  Post 22 Maskingeværstilling

  Vi er usikre på hvilken posisjon de mener her.

 24. Hauptmannsbrakka. Bildedato: 3. september 2000

  Post 21a Hauptmannsbrakka

  Hauptmannsbrakka var tilholdssted for sjefen på Hågåsen, Der Hauptmann.

 25. Mannskapsbrakker. Bildedato: 3. september 2000

  Post 21 Mannskapsbrakker

  Disse to brakkene ligger på hver sin side av veien opp til Ildledersentralen.

 26. Tunnel. Bildedato: 9. april 2000

  Post 20 Tunnel

  Den største tunnelen på Hågåsen. Også kalt nr 58.

 27. Ammunisjonslager. Bildedato: 9. september 2000

  Post 19d Ammunisjonslager

  Dette lageret ligger like ved kanonstillingen i post 15, bak brakka i post 11j.

 28. Ammunisjonslager. Bildedato: 6. januar 2001

  Post 19c Ammunisjonslager

  Dette ammunisjonslageret ligger like øst for kanonstillingen i post 16.

 29. Ammunisjonslager. Bildedato: 9. april 2000

  Post 19b Ammunisjonslager

  Dette doble ammunisjonslageret ligger bak kanonstillingen i post 17.

 30. Ammunisjonslager. Bildedato: 6. januar 2001

  Post 19a Ammunisjonslager

  I etterretningsrapporten fra 1944 blir det angitt 4 ammunisjonslagre i tilknytning til de 4 franske Schneiderkanonene.

 31. Feltkanon. Bildedato: 3. september 2000

  Post 18 Feltkanon

  Det var 4 stk 10.5 cm franske kanoner av typen Schneider på Hågåsen.

 32. Feltkanon. Bildedato: 3. september 2000

  Post 17 Feltkanon

  Det var 4 stk 10.5 cm franske kanoner av typen Schneider på Hågåsen.

 33. Feltkanon. Bildedato: 3. september 2000

  Post 16 Feltkanon

  Det var 4 stk 10.5 cm franske kanoner av typen Schneider på Hågåsen.

 34. Feltkanon. Bildedato: 3. september 2000

  Post 15 Feltkanon

  Det var 4 stk 10.5 cm franske kanoner av typen Schneider på Hågåsen. Dette var de største kanonene som var montert på festningsanlegget.

 35. Maskingeværstilling. Bildedato: 3. september 2000

  Post 14 Maskingeværstilling

  Underjordisk maskingeværstilling. Inngang fra sydsiden.

 36. Post 13 tilfluktsrom.

  Post 13 Tilfluktsrom

  Direkte oversatt: «Tilfluktsrom, like syd for radiostasjonen.»

 37. Mulig plassering av antennemast.

  Post 12 Radiostasjon – 2 antennemaster

  W/T = Wireless Telegraphy, radiotelegrafistasjon. Det er
  usikkerhet rundt plasseringen av radiostasjonen.

 38. Brakke. Bildedato: 3. september 2000

  Post 11j Brakke

  I brakka ved grantreet hadde tyskerne telefonsentral. Herfra var det forbindelse med den sivile telefonsentralen hos Asser Ueland i Kirkehamn.

 39. Brakke. Bildedato: 24. september 2000

  Post 11i Brakke

  Denne brakka, sansynligvis mannskapsbrakke, ligger like ovenfor høydebassenget.

 40. Mannskapsbrakke, like øst for Hauptmannsbrakka. Bildedato: 9. september 2000

  Post 11h Brakke

  Mannskapsbrakke, like øst for Hauptmannsbrakka.

 41. Mannskapsbrakke for kanonstilling i post 42. Bildedato: 9. september 2000

  Post 11g Brakke

  Mannskapsbrakke for kanonstilling i post 42.

 42. Inngang til sykehustunnelen til venstre for steinrøysa bak i bildet. Bildedato: 3. juni 2000

  Post 11f Brakke

  Denne brakka var hospital. Det var lagret hundrevis av tyske bøker her, kanskje brukte de hospitalet til bibliotek.

 43. Brakke. Bildedato: 9. september 2000

  Post 11e Brakke

  Denne brakka ligger øverst i den lange trappa som går fra veien på østsiden av Hågåsen.

 44. Brakke. Bildedato: 24. september 2000

  Post 11d Brakke

  Denne brakka ligger like ved inngangspartiet for adkomst fra Fidja.

 45. Brakke. Bildedato: 9. september 2000

  Post 11c Brakke

  Denne brakka fungerte som lager for reservedeler til kanonene m.m. Til høyre for brakka lå et kull-lager.

 46. Trappa til venstre i bildet deler seg i to. Én trapp går til den nordligste av de to kanonene, den andre trappa går til den sørligste. Bildedato: 9. september 2000

  Post 11b Brakke

  Mannskapsbrakke for luftvernkanonene. Trappa til venstre i bildet deler seg i to. Én trapp går til den nordligste av de to kanonene, den andre trappa går til den sørligste.

 47. Brakke. Eiketreet midt i bildet har sin egen historie. Bildedato: 1. juni 2000

  Post 11a Brakke

  British intelligence map 1944 No 11.  5 barracks, no details. En av de 5 brakkene som er nevnt i den britiske etterretningsrapporten fra 1944 ligger på nordsiden av Sykehustunnelen.  Vi antar at den huset sanitetspersonell.  Åpningen til Sykehustunnelen er synlig til venstre i bildet. (oppdatert 2020) Eiketreet midt i bildet har sin egen historie.

 48. Lyskasterbygning.

  Post 10 Lyskaster

  British intelligence map 1944 No 10.  Searchlight and aggregate, 150 cm. Lyskasteren var plassert i en liten bygning i skråningen ned mot Fidja. Strømaggregat stod i en grop ovenfor lyskasteren.  Reflektoren var 1.5 meter i diameter.  Lyskasteren ble bl.a. brukt til å belyse luftrommet over Kirkehamn ved  flyangrep. (oppdatert 2020)

 49. Gamlehjemmet. Bildedato: 8. mai 2000

  Post 9 Gamlehjemmet

  Gamlehjemmet, Hidra Aldershjem, på Fidja. Her bodde den tyske sjefen for Hågåsen, Der Hauptmann, i allefall de 2 første årene.

 50. Tilfluktsrom. Bildedato: 9. september 2000

  Post 8 Ammunisjonslager

  British intelligence map 1944 No. 7-8.  Ammunition for the A.A. guns. Vi tror ammunisjonslageret i post 8 er dette som befinner seg i fjellet under luftvernkanonen i post 5. (oppdatert 2020)

 51. Tilfluktsrom Bildedato: 9. september 2000

  Post 7 Ammunisjonslager

  Ammunisjonslager for luftvernkanon i post 5 og 6.

 52. Post 6 - fundament luftvernkanon

  Post 6 Luftvernkanon

  Luftvernkanon av type FLAK C/38. Det var 2 stykker av denne typen kanoner.

 53. Bildet er fra den nordligste stillingen med sikt mot Kirkehamn. 3 hull i bakken, i en trekant, viser hvordan fundamentet for kanonen var plassert.

  Post 5 Luftvernkanon

  Luftvernkanon av type FLAK C/38. Det var 2 stykker av denne typen kanoner på Hågåsen.

 54. Bildedato: 1. juni 2000

  Post 4 Luftobservasjonspost

  Luftobservasjonspost på den høyeste toppen av Hågåsen, 157 meter over havet. Opprinnelig er det denne åsen som heter Hågåsen og det tyske festningsanlegget ligger i Fidjemarka. Vi ser Dragøyna i bakgrunnen.

 55. Bildedato: 17. mai 2000

  Post 3 Kirken

  Hidra kirke i Kirkehamn, bygd i 1854.

 56. Bildedato: 9. september 2000

  Post 2 Tyskebrygga

  Tyskebrygga i Kirkehamn ble bygget av Hidra kommune før krigen. Den ble muligens utbedret av tyskerne. Lagerbygningen til venstre i bildet er bygd av tyskerne.

 57. Bildedato: 25. august 2000

  Post 1 Brygge

  British intelligence map 1944 No 1.  Quay for local steamers.  Stone, about 200′ long, and 12′ alongside.  Berth for ships up to 1,500 DW. tons.  Road to battery. Brygge i Kirkehamn for lokal skipstrafikk. Brygge for rutebåten D/S «Alf» under 2. verdenskrig. Nå Hidra Fiskemottak AS (oppdatert 2020)