Ordliste

BegrepForklaring
AOP Air Observation Post – Luft(fly)observasjonspost.
FLAK Tysk forkortelse for Fliegerabwehrkanone, luftvernkanon.  Kilde: NK
FM Kystmuseet Fedrenes Minne, Rasvåg, 4432 Hidrasund.
Markør Gjelder bare CD-versjonen i 2001.
M.G. Machine Gun, maskingevær.
Miterstilling Populær betegnelse for Maskingeværstilling.
NK Norsk Krigsleksikon. 
PAK Tysk forkortelse for Pantzerabwehrkanone, panservernkanon.
Splintvegg For å beskytte brakker mot granatsplinter ble det satt opp kraftige steinmurer rundt bygningene.
W/T Wireless Telegraphy, radiotelegrafi.
XU Betegnelse på den største norske etterretningstjeneste som ble bygd ut over hele Norge under den annen verdenskrig.  Tilknyttet Forsvarets Overkommando i London. (Ref Aschehoug og Gyldendals Store Norske leksikon.)
Det var fire fra Hidra som var med i XU, Arne Nordheim Hanson (alfabetisk), Tollak Loug, Nicolay Nilsen og Noralv Nilssen. De fotograferte i hemmelighet anlegget på Hågåsen og smuglet bilder og rapporter til undergrunnsbevegelsen. Dette ble oppdaget, og karene ble arrestert i 1944 og satt i fangenskap på Grini til freden kom (kilde: «Fra Hidras historie», Inger Vågen Jægtnes 1989 ).  Resultatet av deres arbeid og luftfotografier tatt fra engelske fly dannet grunnlaget for de britiske etterretningsrapportene som Hågåskomiteen har brukt i denne omvisningen.