Panorama

Hensikten med panoramabildene er å vise de forskjellige postene i en sammenheng. 

Hågåsen fra Kirkehamn

Luftvernkanoner

På to knauser ved det nordvestligste dalføret av det utbygde Hågåsen finner vi to luftvernkanonstillinger med tilhørende ammunisjonslager, mannskapsbrakke og tilfluktsrom.

Luftvernkanoner
Bildedato: 9. september 2000.

Fra Sykehustunnelen

Bildet er tatt fra kanten av det fjellet som rommer sykehustunnelen.

Fra Sykehustunnelen.
Fra Sykehustunnelen, bildedato: 18. juni 2000

Fra Hågåsen mot syd

Bildet er tatt fra det høyeste på Hågåsen, den egentlige Hågåsen.  Det tyske festningsanlegget ligger i det som tidligere var benevnt som Fidjmarka.  I ettertiden har Hågåsen blitt betegnelse for hele området.  Vi ser Lindåsen som kommer ned i venstre kant av bildet mot sjøen.

Fra Hågåsen mot syd.
Fra Hågåsen mot syd. Bygningene ble revet i 1955, så bildet må være tatt før det. Copyright: Fedrenes Minne.

Hauptmannsbrakka

Bildet er tatt mot nord.  Legg merke til det hvite stakittgjerdet til høyre for Hauptmannsbrakka.

Hauptmannsbrakka.
Hauptmannsbrakka innenfor gul firkant.